Dla domu

Pokoje na sprzedaż w okolicach Wrześni, sprzawdź czy pasują Tobie oraz Twoim dzieciom.

23 stycznia, 2018

Wiemy już dobrze na co należy zwracać uwagę przy nabyciu lokalu na rynku wtórnym, ale niekiedy zdarza się również, że mieszkania sprzedają osoby, którzy na mieszkanie posiadają działalność gospodarczą. W związku z powyższym, kupując mieszkanie od przedsiębiorcy, należy precyzyjnie zweryfikować czy na mieszkaniu nie widnieją żadne hipoteki a ponadto, należy się zorientować się czy owa firma nie ma zaległości podatkowych. Najczęściej przedsiębiorcy traktują mieszkania, jako siedzibę przedsiębiorstwa i tym samym dokonują na nie odpisów amortyzacyjnych od środka trwałego, jakim jest mieszkanie. Efekt jest taki, że jeśli zakupimy mieszkanie, które posiada długi podatkowe zaciągnięte przez owego przedsiębiorcę, wówczas my jako nowi właściciele możemy być wezwani do odpowiedzialności karnej za zaległości podatkowe poprzedniego właściciela. Stąd właśnie, w tym miejscu apelujemy, aby uniknąć tak trudnej sytuacji, należy zawczasu wystąpić z pismem o wydanie aktualnego zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami do właściwego urzędu skarbowego.

Natomiast, jeśli jesteśmy już przy umowie sprzedaży, wówczas warto ustalić jeszcze czy są uregulowane składki na ubezpieczeni społeczne, można to zrobić zażądawszy od przedsiębiorcy aktualnego zaświadczenia z ZUS-u o niezaleganiu ze składkami. Gdy mamy już podpisaną umowę transakcji sprzedaży i tym samym posiadamy już zakupione mieszkanie, wówczas czeka nas odprowadzenie za nie odpowiednich podatków. Sam obowiązek zapłaty podatku różni się w zależności od tego czy zakupimy mieszkanie na rynku pierwotnym czy też na rynku wtórnym. I tak w przypadku zakupu lokalu na rynku wtórym okazuje się mniej korzystny od zakupu mieszkania na rynku pierwotnym. Na kupującym bowiem, ciąży obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych z tytuły nabycia nieruchomości w wysokości dwóch procent wartości rynkowej nieruchomości. Tego typu podatek jest odprowadzany bezpośrednio przez notariusza sporządzającego umowę. Jednak, warto w tym miejscu nadmienić, iż ciężar zapłaty dwóch procent podatku od czynności cywilnoprawnych spoczywa jedynie na stronie kupującej. W przypadku lokalu kupionego na rynku pierwotnym, kupujący nie musi denerwować się o zapłatę podatku, gdyż sprzedający deweloper jest opodatkowany VAT lub może być z niego zupełnie zwolniony.

You Might Also Like